fbpx

CHEMICKÁ ÚDRŽBA

Chemická údržba

Stop vodě, zpevnění podkladu, dlouhotrvající účinek, odolnost proti UV záření. Vhodný na beton, dlažbu, pískovec, přírodní a umělý kámen, cihlové zdivo, vápenné omítkoviny, střešní krytiny, potěry atd.

PRODEJNÍ BALENÍ

1 kg

261 Kč (včetně DPH)

1.307 Kč (včetně DPH)

2.614 Kč (včetně DPH)

Zbaví váš povrch mechů, plísní, hub

GREEN CLEAN

Zobrazit více

Ochrání váš povrch proti budoucímu napadení

GREEN STOP

Zobrazit více

Ochrání váš povrch proti nasákání vody

WATER STOP

Zobrazit více

Před aplikací GREEN CLEAN

1

Po aplikaci GREEN CLEAN

2

Srovnání s konkurenčním produktem

stone-fix-srovnání-s-konkurenčním-produktem-1024x768

WATER STOP RD

Stone-Fix-RD-page

TECHNICKÉ LISTY

Použití:

Produkt je určen pro čištění fasád, betonů a různých typů minerálních podkladů od biotického napadení. Díky systému smáčedel a aktivního chlóru má výbornou účinnost i na silně znečištěném povrchu.

Složení:

Chlornan sodný, aditiva

Odstín:

Nažloutlá dezinfekční kapalina

Příprava podkladu:

 1. Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů apod.).
 2. Volné a nesoudržné částečky musí být odstraněny.
 3.  

Aplikace:

 1. Na připravený podklad provádíme aplikaci přípravku pomocí štětce, válečku nebo rozprašovače do okamžiku jeho nasycení.
 2. Nástřik provádějte pouze s použitím respirátoru a vhodného ochranného oděvu.
 3. Účinnost aplikace se značně zvyšuje s prodloužením doby, po kterou zůstává podkladní plocha ve vlhkém stavu.
 4. Na nenasákavé podklady (vodou nerozpustné nátěrové filmy, dlaždice apod.) aplikujeme přípravek ve dvou stupních (po první aplikaci počkáme na vyschnutí podkladu a následně provedeme aplikaci druhou).
 5.  

Ředění:

Jedná se o koncentrovaný prostředek. Podle stupně znečištění ošetřovaného povrchu lze zvolit stupeň ředění produktu. Účinnost zředěného prostředku doporučujeme stanovit provedením zkušebního nátěru na konkrétním povrchu. V případě nedostatečné účinnosti zředěného prostředku je nutno snížit jeho ředění.

–  slabě znečištěné plochy: 1 hmotnostní díl GREEN CLEAN + 4 hmotnostní díly vody (výskyt řas)

–  středně znečištěné plochy: 1 hmotnostní díl GREEN CLEAN + 2 hmotnostní díly vody (výskyt řas+plísně)

–  silně znečištěné povrchy:  neředí se

Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem. Po zaschnutí ošetřeného povrchu provedeme odstranění zbytků usmrcených plísní a řas (navlhčeným hadříkem, houbou, kartáčem, špachtlí, tlakovou vodou). Před aplikací následných povrchových úprav musí být zaručeno dostatečné vyschnutí ošetřené plochy. Navazující stavební konstrukce je nutné chránit proti možnému postřiku. Pracovní nářadí po práci omyjte vodou. Případné skvrny způsobené nátěrem mimo ošetřované plochy urychleně odstraňte s použitím dostatečného množství vody.

Upozornění:

Nepoužívejte prostředek v uzavřených prostorách, hrozí otrava chlorem

Orientační spotřeba:

1 litr na 5 – 15 m2 (v závislosti na savosti a struktuře podkladu)

Hygiena a bezpečnost práce:
 1. Používat  osobní  ochranné prostředky.
 2. Při zasažení kůže a očí důkladně omýt vodou. Může mít dráždivé účinky na oči a pokožku.
 3. Po práci ruce omýt vodou a ošetřit ochranným krémem.
 4. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Při náhodném požití vypláchnout ústa a hrtan vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
 5. Při zasažení očí vymývat 15 minut vodou a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
 6. Uchovávat mimo dosah dětí. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.
 7.  
Balení a skladování:

1 l, 5 l, 10 l

Prostředek musí být uložen v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25 °C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Skladovatelnost min. 6 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout!

Likvidace obalů:

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s., Praha.

 

Použití:

Produkt je určen pro ošetření fasád, betonů a různých typů minerálních podkladů proti biotickému napadení s preventivním účinkem. Použití přípravku se doporučuje i před aplikací nátěru na výše uvedené podklady, protože snižuje riziko množení mikroorganismů pod vrstvou nátěru, což je častou příčinou odlepení nátěrů od povrchu staveb.

Složení:

Chlornan sodný, aditiva

Odstín:

Nažloutlá dezinfekční kapalina

Příprava podkladu:

 1. Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů apod.).
 2. Volné a nesoudržné částečky musí být odstraněny.
 3.  

Aplikace:

 1. Na připravený podklad provádíme aplikaci přípravku pomocí štětce, válečku nebo rozprašovače do okamžiku jeho nasycení.
 2. Nástřik provádějte pouze s použitím respirátoru a vhodného ochranného oděvu.
 3. Na nenasákavé podklady (vodou nerozpustné nátěrové filmy, dlaždice apod.) aplikujeme přípravek ve dvou stupních (po první aplikaci počkáme na vyschnutí podkladu a následně provedeme aplikaci druhou).
 4. Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem. Před aplikací následných povrchových úprav musí být zaručeno dostatečné vyschnutí ošetřené plochy. Navazující stavební konstrukce je nutné chránit proti možnému postřiku. Pracovní nářadí po práci omyjte vodou. Případné skvrny způsobené nátěrem mimo ošetřované plochy urychleně odstraňte s použitím dostatečného množství vody.

Upozornění:

Nepoužívejte prostředek v uzavřených prostorách, hrozí otrava chlorem

Orientační spotřeba:

1 litr na 5 – 15 m2 (v závislosti na savosti a struktuře podkladu)

Hygiena a bezpečnost práce:

Používat  osobní  ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omýt vodou. Může mít dráždivé účinky na oči a pokožku. Po práci ruce omýt vodou a ošetřit ochranným krémem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Při náhodném požití vypláchnout ústa a hrtan vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat 15 minut vodou a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Uchovávat mimo dosah dětí. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování:

1 l, 5 l, 10 l

Prostředek musí být uložen v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25 °C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Skladovatelnost min. 12 měsíců. Výrobek nesmí zmrznout!

Likvidace obalů:

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s., Praha.

Není vhodný pro použití na organické a disperzní systémy (nové silikonové a akrylátové omítky). Je nutné vždy před aplikací provést zkoušku na zkušební ploše.

Použití:

 1. Hydrofobizační primer na polysiloxanové bázi určený pro konsolidaci a vodoodpudivé úpravy stavebních hmot (pohledový beton, pískovce, přírodní a umělý kámen, vápenné omítkoviny, cihlové zdivo, střešní krytiny, potěry atd.).
 2. Produkt nelze použít na disperzní systémy. Použitím přípravku dochází ke zpevnění ošetřeného materiálu spolu se zvýšení odolnosti ošetřeného povrchu proti atmosférickým vlivům.
 3. WATER STOP má na rozdíl od běžných produktů na bázi silanolátů excelentní odolnost vůči UV záření.
 4. Takto ošetřený povrch je velice odolný vůči působení vodného prostředí při minimálním poklesu difuzivity.
 5. Použití přípravku dále vede k omezení projevů vodorozpustných solí, k omezení projevu biotického napadení ošetřeného materiálu a výraznému prodloužení životnosti takto ošetřeného povrchu.
 6.  

Složení:

Roztok alkylovaných silanolátů, stabilizátory

Odstín:

Čirá kapalina

Podklad:

 1. Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů apod.).
 2. Mezi rizikové podklady patří podklady vlhké, trvale zavlhčené, biologicky napadené.
 3. Volné a nesoudržné částečky musí být odstraněny.
 4.  

Aplikace:

 1. Aplikaci je možno provádět nástřikem, s využitím štětce nebo válečku, máčením, poléváním.
 2. Primer nanášejte až do úplného nasycení podkladu.
 3. Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem.
 4. Při teplotách vzduchu nebo podkladu pod + 10 °C nepoužívat.
 5. Pracovní nářadí a případně vzniklé skvrny v okolí ošetřované plochy omyjte vodou.
 6. Skleněné, keramické materiály zakryjte vhodným způsobem proti možnému odstřiku (hrozí naleptání skleněných povrchů).
 7.  
Spotřeba:

Spotřeba primeru je značně závislá na savosti, porozitě a struktuře podkladu.

1 kg / 5 – 10 m2 Doporučujeme provést orientační spotřebu na konkrétním povrchu.

Způsob nanášení:

Nástřikem, válečkem, štětcem, máčením, poléváním. V případě použití štětce nebo válečku je nutno ověřit jeho vhodnost vzhledem k možné koloristické kontaminaci produktu.

Skladování:

Hydrofobizační prostředek musí být uložen v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25 °C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců. Dodatečné přidávání plniva a přísad se nepovoluje. Výrobek nesmí zmrznout!

Upozornění:
 1. Je zakázáno přidávání jakýchkoliv surovin do produktu.
 2. Výrobek nesmí zmrznout.
 3. Mimořádné nebezpečí uklouznutí na vylitém produktu!!!
 4. Použití přípravku může vést ke zvýraznění odstínů podkladního materiálu.
 5. Skleněné, keramické materiály zakryjte vhodným způsobem proti možnému odstřiku (hrozí naleptání skleněných povrchů).
 6.  

Bezpečnost práce:

 1. Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění.
 2. Může však mít dráždivé účinky, především na oči a pokožku.
 3. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
 4. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem.
 5. Uschovávat mimo dosah dětí.
 6. Zamezte styku s očima.
 7. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle.
 8. Při náhodném požití vypláchnout ústa a hrtan vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.
 9. Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc.
 10. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem.
 11.  


 • GREEN CLEAN

  GREEN CLEAN

  Zbaví váš povrch mechů, plísní, hub

  1 kg na 5 – 10 m2 434 Kč
  5 kg na 25 – 50m2 1.670 Kč
  10 kg na 50 – 100 m2 3.340 Kč

   

  434 3340 
  Zobrazit detailyNakoupitPorovnat
 • GREEN STOP

  GREEN STOP

  Ochrání váš povrch proti budoucímu napadení

  1 kg na 5 – 10 m2 363 Kč
  5 kg na 25 – 50m2 1.815 Kč
  10 kg na 50 – 100 m2 3.630 Kč

   

  363 3630 
  Zobrazit detailyNakoupitPorovnat
 • WATER STOP

  WATER STOP

  Ochrání váš povrch proti nasákání vody

  1 kg na 5 – 10 m2 434 Kč
  5 kg na 25 – 50m2 1.670 Kč
  10 kg na 50 – 100 m2 3.340 Kč

   

  434 3340 
  Zobrazit detailyNakoupitPorovnat

Zanechte nám kontakt a náš kolega se vám ozve.