Bergamo 0,-1,8

Bergamo
0,7-1,8mm

Bianco carrara 0,7-1,8

Bianco carrara
0,7-1,8mm

Botticino 0,7-1,8

Botticino
0,7-1,8mm

Brescia 0,7-1,8

Brescia
0,7-1,8mm

Colito 0,7-1,8

Colito
0,7-1,8mm

Coto 0,7-1,8

Coto
0,7-1,8mm

Damago 0,7-1,8

Damago
0,7-1,8mm

Galia 0,7-1,8

Galia
0,7-1,8mm

Giallo mori 0,7-1,8

Giallo mori
0,7-1,8mm

Giallo siena 0,7-1,8

Giallo siena
0,7-1,8mm

Gino 0,7-1,8

Gino
0,7-1,8mm

Marone 0,7-1,8

Marone
0,7-1,8mm

Milano 0,7-1,8

Milano
0,7-1,8mm

Modena 0,7-1,8

Modena
0,7-1,8mm

Montorfano 0,7-1,8

Montorfano
0,7-1,8mm

Moritz 0,7-1,8

Moritz
0,7-1,8mm

Moro 0,7-1,8

Moro
0,7-1,8mm

Nero ebano 0,7-1,8

Nero ebano
0,7-1,8mm

Occhialino 0,7-1,8

Occhialino
0,7-1,8mm

Radano 0,7-1,8

Radano
0,7-1,8mm

Radino 0,7-1,8

Radino
0,7-1,8mm

Reto 0,7-1,8

Reto
0,7-1,8mm

Rito 0,7-1,8

Rito
0,7-1,8mm

Roma 0,7-1,8

Roma
0,7-1,8mm

Rosa baveno 0,7-1,8

Rosa baveno
0,7-1,8mm

Rosa corallo 0,7-1,8

Rosa corallo
0,7-1,8mm

Rosso verona 0,7-1,8

Rosso verona
0,7-1,8mm

Sandino 0,7-1,8

Sandino
0,7-1,8mm

Sato 0,7-1,8

Sato
0,7-1,8mm

Sicilia 0,7-1,8

Sicilia
0,7-1,8mm

Sopoto 0,7-1,8

Sopoto
0,7-1,8mm

Toscano 0,7-1,8

Toscano
0,7-1,8mm

Vanto 0,7-1,8

Vanto
0,7-1,8mm

Vector 0,7-1,8

Vector
0,7-1,8mm

Vento 0,7-1,8

Vento
0,7-1,8mm

Verde alpi 0,7-1,8

Verde alpi
0,7-1,8mm

Vesuvo 0,7-1,8

Vesuvo
0,7-1,8mm

Viano 0,7-1,8

Viano
0,7-1,8mm

Viper 0,7-1,8mm

Viper
0,7-1,8mm

Vulcano 0,7-1,8

Vulcano
0,7-1,8mm

Mozaikové omítky větších zrnitostí (1-4mm a 4-8mm) naleznete v sekci MARMOWALL na hlavní stránce.
Ceník naleznete ve spodní straně stránky.
Pokud jste si nevybrali z naší široké nabídky vzorů, můžeme vám namíchat vzor na přání.
Mozaikové omítky lze aplikovat pouze na podklady izolované od vlhkosti!!

CHARAKTERISTIKA

Po přidání kameniva do Premixu a důkladném promíchání pomaloběžným míchadlem získáte Mozaikovou omítkovinu, tenkovrstvou, voděodolnou, určenou pro venkovní i vnitřní použití. Je vyrobena na bázi silanizované verze styrenakrylátové disperze, plniv a speciálních aditiv. Vyznačuje se vynikající flexibilitou a nízkou povrchovou nasákavostí. Mozaiková omítkovina je určena k povrchové úpravě svislých stavebních konstrukcí, předem ošetřených Adhezním můstkem, izolovaných od vlhkosti.
Vyznačuje se vysokou odolností proti zašpinění a mechanickému namáhání. Mramorové kamínky jsou vzájemně spojeny silanizovanou styren-akrylátovou disperzí bělavého odstínu, která po vyschnutí zprůhlední. Minimální doba zasychání při teplotě 20 stupňů Celsia je 24 hodin u frakce 0,7-1,8mm, u frakce 1-4 a 4-8mm to může být i 14-21 dnů. Neaplikovat, pokud může teplota vzduchu do zaschnutí klesnout pod 10 stupňů Celsia, nebo na jaře a před zimou kdy je vlhkost vzduchu vysoká a hrozí nevysychání omítkoviny.

PODKLAD

Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a vrstev s účinkem separace (prach, sprašující částice, mastnoty apod.),odizolovaný od spodní vlhkosti!!!. Před aplikací se důkladně promíchá stanovené množství premixu se stanoveným množstvím mramorových kamínků POMALUBĚŽNÝM míchadlem (max 200 otáček/min) – viz přiložený návod k použití. Obecně platí, že se do dostatečně velké míchací nádoby naleje nejprve premix a následně do něj se vsypou kameny. Podkladní plocha musí být před aplikací Mozaikové omítkoviny opatřena nátěrem BÁČA MARMOWALL ADHEZNÍ MŮSTEK, který díky svému složení zlepšuje zpracovatelnost mozaikové omítkoviny během aplikace a následně zlepšuje adhezi k podkladnímu materiálu.

APLIKACE

Mozaiková omítkovina se aplikuje na zpenetrovaný podklad nerezovým hladítkem v tloušťce odpovídající zrnitosti omítkoviny. Aplikaci mozaikové omítkoviny provádějte v rozmezí teplot od 10 – 30 stupňů C. Pracovní plochu ochraňte před přímým slunečním osvětlením. Neaplikovat za silného větru, nebo hrozícího deště. Aplikovaná plocha nesmí do ztuhnutí zmoknout!!. Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte vodou.

SPOTŘEBA

dle ceníku jednotlivých frakcí.

SKLADOVÁNÍ

Premix, nebo již namíchaná omítkovina musí být uložena v dobře uzavřených obalech při teplotě 5-25 stupňů C, chráněna před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. Nesmí zmrznout!
Maximální doba skladovatelnosti je 12 měsíců od data výroby Premixu.
Je zakázáno přidávat jakýchkoli surovin do produktu, či míchané omítkoviny, nebo měnit poměr premixu a kameniva než je stanoveno dodavatelem!!

BEZPEČNOST PRÁCE

Při náhodném požití vypláchnout ústa a hrtan vodou a vypít asi 0,5l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat neprodleně lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vodou, vyhledat neprodleně lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při práci nejezte, nekuřte, nepijte.

Nejčastější chyby při aplikaci, které jsou v rozporu s návodem k použití a které vedou ke znehodnocení omítky:

–          Aplikování příliš silné vrstvy, silnější než na 1-2 zrna. Toto vede k odpadení nebo prověšení omítky ze zdi v místě silnější aplikace. Může se stát i po delší době po aplikaci.

–          Aplikace na neizolovaný podklad od vlhkosti – vede k úplnému nevyschnutí pojiva v omítce a výskytu bílých skvrn a fleků na omítce, případně její odpadnutí a vydrolení převážně při minusových teplotách

–          Zmoknutí omítky před zprůhledněním a ztuhnutím – může pak být omítka s bílými skvrnami a nepevný, drolící se. Často se stává při aplikaci svislé plochy pod úroveň vodorovné plochy kdy při dešti stéká voda z vodorovné plochy na ještě nevyschlou svislou plochu.

–          Aplikace v příliš chladném a vlhkém počasí a klesnutí teploty pod 10 stupňů Celsia před celkovým vytuhnutím a vyschnutím vody z pojiva- bílé fleky na omítce, pokud pak zmrzne ještě nevyschlá a bílá, je znehodnocena a drolí se.

–          Všechny tyto chyby a nedodržení návodu vedou k tomu, že není jiné řešení, než omítku odstranit.

CENÍK

Frakce  0,7-1,8mm – používáme pouze přírodní mramorová a žulová zrna (žádné barvené kameny!!)

POD MOZAIKU JE VŽDY NUTNÉ APLIKOVAT BÁČA ADHEZNÍ MŮSTEK!!

Pro použití v interieru i exterieru.

Spotřeba: 4-5kg /1m2 mozaikové omítkoviny dle síly vrstvy a členitosti podkladu

Prodejní balení:

35,8kg  (25kg kameniva + 10,8kg premixu)    vydatnost na 7-9m2     2177.-Kč
17,9kg  (12,5kg kameniva + 5,4kg premixu)   vydatnost na 3,5-4,5m2  1160.-Kč
7,16kg       (5kg kameniva + 2,16 kg premixu)       vydatnost na 1,4-1,8m2  653.-Kč  

Ceny jsou včetně DPH 21%