Extra White – Profi interiérová barva s extravysokým stupněm bělosti

EXTRA  WHITE

 

Profi interiérová barva s extra vysokým stupněm bělosti a výbornou krycí schopností  

 

Další informace na následující stránce v technickém listu

 

 

 

 

Prodejní balení:

 

25kg         908.-Kč

 

 

 

 

Ceny jsou včetně DPH21%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický list

 

EXTRA WHITE   -  Profi interiérová barva s extra vysokým stupněm bělosti a výbornou krycí schopností  

                                                                                                

Použití:

Doporučuje se k nátěrům starých a nových omítek, sádrokartonových desek, dřevotřískových desek, dřevovláknitých desek a betonu ve vnitřních prostorách pro náročné zákazníky, kanceláře, reprezentační prostory atd.

Vyznačuje se výbornou krycí schopností a extra vysokou bělostí. Snadno se zpracovává, nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Je omyvatelná, odolává otěru za sucha a má dobrou paropropustnost.

Charakteristika:
Bílá, vodou ředitelná interiérová barva s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, éterů, celulózy a titanové běloby

Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot, bezprašný. Nové omítky musí být dostatečně vyzrálé. Povrchy napadené plísní je nutno nejprve ošetřit vhodným fungicidním prostředkem. Pro zpevnění sprašujících podkladů je třeba aplikovat HLOUBKOVOU PENETRACI.

Aplikace:

Barvu je možné nanášet na připravený podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním

Základní nátěr: EXTRA WHITE zředěný cca 10-20% vody

Krycí nátěr:  EXTRA WHITE zředěný cca 5% vody

Orientační spotřeba:
cca 0,15 až 0,20 kg /1m2 na jeden nátěr

 

Hygiena a bezpečnost práce:
Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omýt vodou.

Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování:
25kg – kbelík

Skladovatelnost 24 měsíců v dobře uzavřených nádobách při teplotě +5 až + 25 stupňů Celsia. Chraňte před mrazem a přímým působením slunečních paprsků. Naředěnou barvu nelze dlouhodobě skladovat.

 

Likvidace obalů:
Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s., Praha.

Distributor:

BÁČA
Markéta Bořková

Partyzánů 351

530 09 Pardubice

Tel. 605 541 746

www.bacabeton.cz

nahoru